Taiwan info 2012

Taiwan is in omvang te vergelijken met Nederland, maar kent 5 grote stedelijke agglomeraties met meer dan 2,5 miljoen inwoners. Taiwan is naast Singapore, Hong Kong en Zuid-Korea een van de ‘Aziatische Tijgers’.

Door de jaren heen heeft Taiwan zich ontwikkeld tot een sterke economie gedreven door technologie en innovatie. Taiwan bezet op dit moment de dertiende plaats in de The Global Competitiveness Index 2012 (Nederland staat vijfde) en spendeert per jaar grofweg tussen de 2 tot 3 procent van het BNP aan R&D.

Sterke hightechsector

Taiwan kent een zeer sterke en dominante high tech sector, die uitblinkt in halfgeleiders, fotovoltaïsche systemen (PV), beeldschermen, computer hardware, componenten en elektronica. Taiwan heeft deze sterke sectoren ontwikkeld op basis van gedegen technologiebeleid en -financiering. Op dit moment is Taiwan een van de grootste chip producenten ter wereld en huisvest het de 2 grootste contractchipmakers ter wereld, TSMC en UMC. Verder is het na China en ruim vóór Duitsland de grootste PV-producent ter wereld. Daarnaast is de overheid sterk bezig de Life Science en Health sector verder te ontwikkelen met gerichte financiering, incubators en science parken.

Van maakindustrie naar leider n technologie

Er is een duidelijke trend waar te nemen om van een maakindustrie, die wordt gedreven door productie tegen lage kosten, over te gaan naar een industrie gedreven door leiderschap in technologie en toegevoegde waarde. Dit biedt veel kansen voor internationale samenwerking op het gebied van wetenschap & technologie en R&D.

Industrie-en innovatiebeleid

Het industrie- en innovatiebeleid in Taiwan wordt sterk gestuurd door de overheid, waarbij de uitvoering en financiering van het beleid in grote mate in handen is van 19 top-instituten, hieronder zijn instituten van internationale statuur zoals ITRI en III.

Nederlands-Taiwanese samenwerking

Agentschap NL en het Department of Industrial Technology (DOIT), een onderdeel van het Taiwanese ministerie van Economische Zaken, hebben in 2011 een overeenkomst getekend ter bevordering van de samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie. Dit MOU richt zich met name op de topsectoren High Tech Systems en Materialen (HTSM), Life Sciences en Health (LSH) en Energie. Het MOU biedt een zeer goede voedingsbodem voor samenwerking met Taiwan niet alleen op de deze gebieden, maar ook daarbuiten. Door het MOU staat Nederland in het zoeklicht voor actieve R&D samenwerking bij zowel de industrie als onderzoekinstellingen. De Taiwanese overheid stimuleert deze samenwerking actief door het financieren van projecten en programma’s.

Europese Unie en Taiwan

Vanuit de Europese Unie en de Europese Commissie wordt samenwerking met Taiwan gestimuleerd via het 7e kaderprogramma en het komende Horizon 2020-programma. Taiwan is aangemerkt als land dat kan deelnemen in Europese kaderprogramma’s. Via de ‘science & technology officer’ in Taipei en  Agentschap NL positioneert Nederland zich hierbij actief als toegangspoort tot het Europese kaderprogramma’s en tot de Europese consortia van bedrijven en universiteiten. Daarnaast biedt de European Research Council de mogelijkheid om direct excellent Taiwanees onderzoek en onderzoekers te financieren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.