Online wijkpilot voor oudere inwoners Utrecht Oost

Sinds vandaag – 14 september 2017 – nemen 25 oudere inwoners in de wijk Utrecht Oost deel aan de QOCA-wijkpilot. Bij inwoners wordt een tablet geplaatst waarmee zij op eenvoudige wijze online informatie kunnen opzoeken over de wijk. Ook kunnen zij contact maken met andere deelnemers aan de pilot en hun mantelzorgers, zo vertelde Anja van der Aa tijdens Taiwan Business Day. 

De tablet voorziet in alle mogelijkheden voor ‘sociale communicatie’. Naast online contact kunnen de deelnemers zich ook digitaal aanmelden voor activiteiten en voorzieningen die specifiek voor hen in de wijk Utrecht Oost en de stad Utrecht beschikbaar zijn. Inschrijven voor een cursus in de wijk, de Oostkrant lezen of aanmelden voor vervoer, het vereist slechts een enkele handeling van de deelnemers.

Alle deelnemers worden persoonlijk begeleid door een onafhankelijke ouderenadviseur uit de wijk. Zij informeert de deelnemers en is bereikbaar bij vragen. Technische vragen worden doorgegeven aan een helpdesk.

QOCA Home hub pilot: praktische en sociale interactie voor oudere bewoners

De pilot is een initiatief van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. De wijkagenda van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, gevuld met bijna honderd activiteiten in de wijk, is te zien op de tablet. Ook activiteiten van cultureel ontmoetingscentrum Podium Oost en U Centraal zijn er terug te vinden. Deelnemers kunnen zich via het actuele overzicht direct inschrijven voor een activiteit.

Via de tablet is op termijn ook communicatie met de eigen huisarts of het buurtteam mogelijk. Tijdens de pilotfase wordt onderzocht wat nodig is voor het realiseren van ‘medische communicatie’. Zorgprofessionals zijn actief betrokken om hun vragen over privacy en implementatie beantwoord te krijgen.

De pilot is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), Taiwan Globalization Network (TGN) en ROC  Midden Nederland. ROC-studenten zijn beschikbaar om te assisteren met communicatie en installatie. De speciale tablet is beschikbaar gesteld door Quanta Computers. Quanta Computers is een van de grootste producenten van computers in de wereld. Zij maken onder andere de laptops voor Apple, Dell en Hewlett Packard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, Anja van der Aa, 06-15094022

Economic Board Utrecht, Jelle van der Weijde, 06-47556548

Taiwan Globalization Network, Valerie Hsu, 06-10894908

Voor online informatie: http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/p/49/ICT–Domotica