Succesvolle kennismissie renewable offshore energy naar Japan | Agentschap NL

IA-Tokio heeft in de week van 22 juni in samenwerking met Agentschap NL een kennismissie over renewable offshore energy (ROE) naar Japan georganiseerd.De delegatie bestond uit 26 Nederlandse ROE-bedrijven en kennisinstellingen op gebied van offshore wind, golf/getijde-energie, OTEC, ecologie/milieu assessment, marine spatial planning en relaties met andere gebruikers van de zee (bijvoorbeeld visserij en scheepvaart), offshore en drijvende constructies do penis enlargement pills work, verankeringtechnieken en kabels, maritiem transport en equipment voor bouw en onderhoud van ROE-projecten.

Doelstelling

Doelstelling van de kennismissie was te leren over acties en ambities in Japan, inzicht vergaren over de positie van Nederland richting Japan en serieuze gesprekken aangaan die leiden tot samenwerking met Japanse stakeholders voor projecten in Japan, Nederland en andere landen. 

Lees verder: http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/succesvolle-kennismissie-renewable-offshore-energy-naar-japan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.